Förflytta dig till innehållet

Att förstöra Kuppis koloniträdgård skulle vara emot Åbo stads strategi

Åbo Underrättelsers logo

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Åbos stadsmiljö. Grunderna haltar i Åbos generalplanförslag, där man föreslår en nedmontering av Kuppis koloniträdgård och en utbyggnad av centrumbebyggelsen.

Ett kulturhistoriskt objekt befinner sig på ett område där byggföretagen redan tävlar i kulisserna.

Plantexten förespråkar dock inte att koloniträdgården förstörs, vilket borde beaktas i det politiska beslutsfattandet.

I planförslaget står det att Kuppis koloniträdgård från 1934 är Åbos äldsta koloniträdgård.

”Utöver den geometriska utbyggnaden och de små stugorna påminner fortfarande fruktträden och perennerna om den ursprungliga planeringen. Fastän koloniträdgårdens placering, inklämd mellan livligt trafikerade gator, inte mera är optimal, har det unika området ännu kultur- och trädgårdshistoriska värden. Objektet har också ett betydande samhällelig värde också som grönområde.”

I förslaget framhävs koloniträdgårdens unika ställning som historiskt objekt.

Koloniträgården är också en betydande del av Åbos arbetarbefolknings historia – på samma sätt som villorna på Runsala är en del av borgerskapets historia.

I förslaget konstateras att C-3 märkningen förutsätter, att det i detaljplanen ska upplåtas en del av området för allmänheten som öppet friluftsområde. 

Kuppis koloniträdgårdsområde är öppet för allmänheten, med sina unika perenner och övriga växtlighet, en slags kollektiv botanisk trädgård i stadens centrum.

Den gamla arvsfloran har också undersökts av Naturresursinstitutet och Åbo universitet.

Området är en levande trädgårdshistorisk genbank.

På kolonilotterna växer, sida vid sida, forntida växter, 1800-talets nykomlingar, ett överflöd av i gamla trädgårdar förekommande äppelarter samt minnen av decenniers växtförsök.

På området har det dokumenterats över 500 växtarter.

Undervisningsministeriet har finansierat dagisbarnens naturupplevelser på området.

Påståendet att området inte fungerar som öppet friluftsområde, i dess rätta bemärkelse, saknar relevans

I beskrivningen för C-3 märkningen konstateras att det bör tas särskilt hänsyn till de ur stadsbildsmässigt perspektiv viktiga, samt kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna, vid planering av nybyggnation.

Planförslaget är i strid med C-3 märkningen eftersom området består av en kulturhistorisk enhet och den är och har varit en betydande del av invånarnas trädgårdskultur och utveckling.

I planförslaget konstateras att koloniträdgården är anvisat som område för centrumaktiviteter eftersom dess läge, ur stadsutvecklingens perspektiv, är central.

Det är omotiverat att förstöra ett ur kulturhistoriskt- och mångfaldsperspektiv betydande trädgårdsobjekt för en monokulturellt inriktad centrumbebyggelse.

Alla slags onödiga ändringar i markanvändningen ökar artförlusten.

Förslaget strider mot Åbo stads strategi.

År 2020 meddelade staden på sin hemsida att man påbörjat ett program för att bevara mångfalden och naturvärden. ”Målet är att skapa praktiska åtgärder för att säkra och bevara naturens mångfald i Åbo”

Stadsodling har lyfts upp som en betydande del av hållbar utveckling.

Ett förslag som har lyfts fram är att en ersättande koloniträdgård för Kuppis har planerats i närheten av Korois udde.

Korois projektet kan understödas, men det ersätter under inga omständigheter Kuppis koloniträdgård.

Kuppis koloniträdgård är en kulturhistoriskt värdefull enhet, som inte kan flyttas.

Vi har gått igenom planförslaget och konstaterat att det strider mot stadens strategi genom att det söndrar skyddet av stadsnaturens mångfald.

Området har i stadsplanen en C-3 märkning, ett för stadsborna öppet frilufts- och kulturhistoriskt värdefullt område, som bör bevaras.

Åbo landskapsmuseum med flera har kraftigt förordat att området bevaras.

Lotta Laaksonen

Ledamot av Pargas fullmäktige och välfärdsområdesfullmäktige (VF)

Terhi Arell

FM, etnologi

Johan Skibdahl

Pensionär

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter

Your current shadow instance is ""Staging shadow"". Exit