Förflytta dig till innehållet

Bakgrunden till nya skolcentret

Åbo Underrättelsers logo

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

  • Kommunalvalet. Tack för utmaningen i din insändare Jeanette Lindroos (PK 6.5.2021).

På frågan om undervisningslokaler vill vi berätta om bakgrunden till de åtgärder som är på gång i staden

Vi vill kunna erbjuda högklassig utbildning på alla stadier i trygga fysiska, psykiska och sociala miljöer, som stöder den pedagogiska verksamheten.

I Pargas kan vi idag erbjuda högklassig utbildning tack vare rätt bra resursering och en skicklig, kompetent och engagerad personal.

När det gäller undervisningsmiljön är det främst skolhusen som under en lång tid kämpat med problem och dålig inneluft.

Trots upprepade och kostsamma reparationer har problem uppstått på nytt.

I januari 2019 tillsatte stadsstyrelsen en arbetsgrupp för att se över stadens alla skolbyggnader och komma med förslag till åtgärder. Vi deltog i gruppen i egenskap av ordföranden i berörda organ. Mest akuta var byggnaderna vid Skolgatan och Träsk skola i Houtskär.

Utgångsläget var att allt skulle repareras och det togs fram ca 10–12 olika förslag på åtgärder och kostnader för dessa.

Mycket diskussion uppstod kring vilka skolor som skulle placeras var när allt är klart. Lukio var redan utlokaliserat till Axxell och dess hus stod tomt.

Förslagen ledde till utredningar och nya kostnadskalkyler.

Otaliga möten och några besök i grannkommuners skolor, dels nybyggt dels renoverat, ledde till att antalet förslag minskade med ca hälften. Nya granskningar gjordes, framför allt i Sarlinska skolan, och skrämmande uppgifter om åtgärdernas omfattning, nya kostnader och framförallt riskerna att resultatet inte kunde garantera friska byggnader för en lång tid framöver gjorde att vi behövde tänka om. När det stod klart att även gymnastiksalen var svår och mycket kostsam att åtgärda så uppstod diskussionen om att den bör ersättas på något sätt.

Axxell fanns med i bilden eftersom även deras byggnader krävde dyra reparationer. Intresse för nära samarbete uppstod och idén att slå ihop projekten på samma område tog fart och tanken på ett nybygge började skönjas.

Under utredningsarbetets gång fick användarna regelbundna rapporter och blev mera involverade i processen.

Under ledning av utomstående konsulter utarbetade rektorerna och utbildningscheferna en idé om ett gemensamt skolcampus för fem skolor. På basis av det utformades en projektplan som i juni 2020 godkändes i fullmäktige. På vägen dit hade nämnden, sektioner, lärare, elever, föräldraföreningen och tredje sektorn fått ge utlåtanden om planen.

En teknisk och en pedagogisk projektarbetsgrupp har fortsatt arbetet med hur byggnaden ska utformas och den pedagogiska och praktiska verksamheten.

Fastighetsgruppen jobbade även med Träsk skola i Houtskär. Olika förslag diskuterades och besök gjordes. Den processen utmynnade i att det byggs en ny liten skolbyggnad i Träsk, där man sparar en del av gamla byggnaden.

Nu är båda projekten i startgroparna och även om det finns mycket känslor, nostalgi, minnen och även vissa rädslor så ska vi tänka på att vi nu skapar nya, trygga och hälsosamma undervisningsmiljöer som motsvarar dagens och morgondagens behov för våra barn och ungdomar för en lång tid framöver.Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter

Your current shadow instance is ""Staging shadow"". Exit