Förflytta dig till innehållet

"FS, C, VF, SDP och Ö går ut och röstar mot den naturliga utvecklingen i Kimito centrum"

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det är frustrerande att vara en SFP-politiker som ser till helheter och att alla områden ska beaktas vid utvecklandet av vår kommun.
Kimitoöns kommun har som bäst en liten utmaning med programmet Balans 2020, men ingenting oöverkomligt. Balans 2020 handlar till största delen om att Kimitoöns kommuns invånarantal sjunker och personalens antal har ökat under hela 2000-talet.
Kimitoöns kommun har en personal som kan jämföras med kommuner som har 15–20 000 invånare medan Kimitoöns kommun de facto har cirka 6 500 invånare. Ett balansprogram handlar inte enbart om nedskärningar utan måste också innehålla satsningar som ger positiv utdelning för framtiden för kommunen.
På måndagens fullmäktigemöte vid behandlingen av årets budget behandlades både drifts- och investeringsbudgeterna.
Driftsbudgeten kan kortfattat förklaras med kostnader för driften inkluderande alla personalkostnader.
Investeringsbudgeten består av investeringar för framtiden, investeringar som fortsättningsvis ska göra kommunen intressant för både företagsamhet och boende. Det är driftsbudgeten som mest inverkar på Balans 2020-programmet och där gjordes besluten mycket långt enligt förslag och så som diskuterats inom programmet.
Då kommer vi till investeringsbudgeten. Budgetmötet löper någorlunda enligt tjänstemännens förslag och Dalsbruk har redan fått godkända beslut för alla satsningar på gästhamn, kolaugnar, idrottsplan med mera.
De flesta ser Dalsbruk som Kimitoöns kommuns centrum för turismsatsningar därför blev det inte heller någon diskussion eller omröstning gällande investeringarna i Dalsbruk, kolaugnarna och Dalsbruks hamn.
Då kommer Entreprenörsvägen i Kimito centrum upp till beslut. Entreprenörsvägen är en fortsättning av Skolvägen västerut till Vreta industriområde. Vid vägen finns planerade radhusområden och industriområden.
Investeringarna för Entreprenörsvägen godkändes enhälligt i fullmäktige år 2018 och vägen och investeringarna är spridda på tre år, 2019–2021. Planering, anskaffningar samt upphandling av entreprenörer har redan påbörjats och har kostat kommunen 52 000 euro helt i enlighet med tidigare beslut 2018 och 2019.
Nu kommer plötsligt FS med ett förslag att alla medel för Entreprenörsvägen ska tas bort från budgeten och delas ut till andra projekt. Förslaget går till omröstning och SFP förlorar med 13 röster mot 14.
Alla övriga grupper och partier röstade för att Entreprenörsvägens investeringspengar skall tas bort, och alla pengar som då sparas in ska spridas ut på andra projekt.
Vad sparar vi då in på om alla budgetmedel som fanns för Entreprenörsvägen används till andra projekt?
Det är mycket olyckligt att avbryta ett investeringsprojekt som det finns ett stort behov av. Hur ska företagare, entreprenörer, handelsmän och andra aktörer som hämtar skattepengar till kommunens kista reagera då man i Kimitoöns kommun inte kan lita på att redan överenskomna och beslutna projekt genomförs som planerat?
Vågar någon företagare etablera sig i en kommun då redan påbörjade infraprojekt avbryts på grund av politiskt rävspel?
Tänk på tjänstemännens frustration. Upphandlingslagen förbjuder att ett projekt avbryts om upphandling har skett.
Kimito centrum som är det naturliga centret för kommersiell handel och serviceproduktion på Kimitoön utvecklas hela tiden i en positiv riktning och till största delen sker det utan kommunens insatser. Det är företagare och privata kommersiella intressen och projekt som understött en naturlig utveckling.
Under de senaste 15 åren till exempel har det byggts ungefär ett radhusprojekt vart annat år vilket har gett möjligheter till en befolkningsökning.
Den ökande befolkningen i området Kimito centrum och den ökande fritidsbefolkningen i hela kommunen ser till att butiker, affärer och tjänsteproducenter har en lönsamhet som gör att alla företagare i Kimito centrum kan hålla öppet året runt.
Kimito centrum ligger naturligt på en plats som ger en positiv utveckling utan kommunens beslut.
Cirka två tredjedelar av alla fritidsstugor finns på fasta Kimitolandet med bilväg fram och de har alla lika nära till Kimito centrum.
Cirka en tredjedel har stugorna ute på holmar och skär. Nu börjar de kommunägda radhustomterna i närheten av Kimito centrum ta slut, likaså industritomterna.
Och då går FS, C, VF, SDP och Ö ut och röstar mot den naturliga utvecklingen i Kimito centrum.
SFP står kvar som det enda partiet som önskar en jämlik fördelning av alla investeringar för framtiden i Kimitoöns kommun.
Det handlar om markplanering, byggande av infrastruktur, det handlar om kommunens behov av att utvecklas positivt för att bli allt attraktivare för inflyttare, både för fritidsboende, året om boende och företag.
Kristian Lindroos
Fullmäktigeledamot för SFP
Revisionsnämndens ordförande
Företagare

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter

Your current shadow instance is ""Staging shadow"". Exit