Förflytta dig till innehållet

Julhälgen har på 100 år blivit julhelgen

Julen är den helg under året då många har en möjlighet att stanna upp, i alla fall en kort stund, och reflektera över vad som hänt och vad som kommer att hända. I år gäller det att helt konkret stanna upp, stanna hemma och ta det lugnt.

När man bläddrar i Åbo Underrättelser från 24 december 1920, märker man att Finland var en ung nation. ÅU noterade att det då i Åbo bodde 42 147 personer, av vilka 31 388 finsktalande och 10 246 svensktalande samt 533 av andra språk.

De nuvarande befolkningssiffrorna för Åbo stad visar att antalet invånare med svenska som modersmål är ungefär lika stort i dag som för 100 år sedan. Enligt de senaste uppgifterna som går att hitta har Åbo i dag 10 685 invånare med svenska som modersmål, då det totala invånarantalet är 194 570.

Antalet svenskspråkiga i Åbo har ökat med cirka 4,4 personer per år medan andelen svenskspråkiga har minskat och är i dag 5,5 procent av befolkningen, då samma siffra för 100 år sedan cirka 24 procent. Det är inte bara den svenskspråkiga befolkningen i Åbo som varit stabil till antalet. Även för 100 år sedan, var juletiden fylld med prövningar.

På julafton år 1920 beskriver pseudonymen Den fridsamme julen i Åbo enligt följande:

”I strida strömmar faller regnet mot jorden. Kommunalrådet Åbo kunde mycket väl färdas med kanot när han i dag beger sig till rådhuset för att övervara det högtidliga ögonblick, då magistratssekreteraren, iförd frack och vit halsduk, framträder på balkongen med det gulnade julfredsplakatet i näven och läser: I morgon, vill Gud, infaller Vår Herres och Frälsares nåderika födelsefest….
Generation efter generation har från rådhusbalkongen hört de orden förkunnas. Utan dem får kulturvaggan inte den rätta julstämningen över sig. Blott en gång hörde vi dem inte – 1917. Men då var det ju knappast jul.
I dag vila poeterna från sina verk. Det vare dem unnat. Ty att årligen komma med nya variationer på jultemat, bör i längden bliva något enformigt. Det har för övrigt inte varit någon lätt sak för redaktionen att få en juldikt. Vi förelade den ena besökaren efter den andra på redaktionen olika slags julvignetter, än med fromma, frusna sparvar, än med tjutande ulvar i det nakna vinterlandskapet, men intet förmådde tända inspirationens heliga låga. I detta ögonblick tog redaktionen saken i egen hand.
Det är alltså jul i vår kulna nord. Vår godhet känner inga gränser. Och när vi i afton bänka oss kring dukade bord är vår syndiga jord ett ideal bland planeter.
Bland strömmen av julnotiseh kommer ett hämskt bud från Donaustaden, som en gång var den gladaste bland de glada de glada – stadens befolkning dör av hunger och 6 miljoner människor i Österrike ser redan hungerns spöke nalkas….
Men i Genève förkunnar Motta med patos: Frid på jorden och människorna en god vilja.”

Citatet beskriver väl utmaningarna då och i dag. Julvädret är regnigt, julfreden utlystes under värdiga former (frack vore att föredra även i dag) och redaktionens heliga inspirationslåga kan ibland vara svårtänd. Julfreden till trots har världen även tidigare beskådat både pandemier och katastrofer. Det var inte heller bättre förr. Trots rådande omständigheter kan de flesta i dag ta del av julfreden på distans.

Det man kan lägga märke till är att det redan för hundra år sedan slank in skrivfel i texterna, att språket ha utvecklats och nya ord har uppstått. Reaktionerna gällande nytt språkbruk och skrivfel har inte ändrat, responsen torde ha varit lika aktiv då som nu.

Samhället har ändrat en hel del sedan julafton år 1920. Språket har ändrat, tekniken har ändrat och människorna har förändrats. De som levde för 100 år sedan, kunde i dag ha svårt att förstå att många saker i vardagen har flyttat in i en liten apparat, som man hela tiden går omkring med.

Kommer man på julafton om 100 år, år 2120, i ÅU att kunna citera ÅU från år 2020? Det är fullt möjligt, men det beslutet fattas i sista hand av alla och envar som bor och verkar i Åbo och Åboland. Åbo Underrättelser har den 3 januari varit en del av vardagen i Åboland i 197 år. Aldrig tidigare har tidningen genomlevt en så stor förändring som de sju senast åren. Den snabba övergången från papperstidning till nyheter på digitala kanaler kommer på sikt att också ändra möjligheterna och metoderna att producera nyheter om det lokala livet.

Avslutar dagens skrift genom att citera ÅUs julhälsning från år 1920: ”En god och fridfull Julhälg önskas våra läsare, medarbetare och annonsörer”

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter

Your current shadow instance is ""Staging shadow"". Exit