Förflytta dig till innehållet

Marinen rustar för framtiden

I skick. Sjöförsvaret är i gott skick. Beredskapen är hög och kunnandet på topp, säger Kustflottans kommendör Erkki Mikkola. Här ombord på minfartyget Uusimaa vid flottbasen i Pansio. I bakgrunden ses minfärjan Pansio.


Marinen som fyller 100 år i år rustar för framtiden genom omfattande fartygsrenoveringar och nyanskaffningar.
Robotfartygen i Hamina-klassen ska genomgå en totalrenovering på varvet Western Shipyard i Tykö i Bjärnå. Den första i serien på fyra robotbåtar renoveras som bäst vid varvet.
Genom renoveringarna förlängs deras livslängd till mitten av 2030-talet.
Dessutom ska nya och större örlogsfartyg byggas.
Minfartygen Uusimaa och Hämeenmaa byggda i början på 1990-talet och fyra äldre robotbåtar i Rauma-klassen tas ur bruk omkring 2025.
De ersätts med fyra multifunktionella korvetter.
– Landets sjöförsvar är i gott skick. Beredskapen är hög och kunnandet på topp. Men för att nivån ska bibehållas måste flottan förnyas, säger kommendören för Kustflottan, kommodor Erkki Mikkola.
Han står ombord på minfartyget Uusimaa och tittar ut över flottbasen i Pansio i Åbo. Här finns också Kustflottans stab och ledning.
Arkiv/J-O Edberg

Flottans huvudsäte.
Marinens flotta leds från flottbasen i Pansio där största delen av Kustflottans fartyg är stationerade. Vid flottbasen jobbar cirka 400 anställda, största delen jobbar ombord på fartygen. Foto: J-O Edberg


En del av flottans fartyg har redan förnyats. Bland annat har nya moderna minjaktfartyg av Katanpää-klass anskaffats.
Nu står korvetterna i tur. De är drygt 100 meter långa och ska utrustas med sjömålsrobotar, torpeder och sjöminor.
Mikkola ser fram emot nyanskaffningarna.
– De är mycket viktiga för att marinen ska klara framtida utmaningar, säger han.
Avsikten är att fartygen byggs vid Rauma Marine Constructions varv i Raumo. De ska vara klara att tas i bruk i mitten på 2020-talet.
Förhandlingar förs med varvet och med företag som kan leverera fartygens vapen- och stridsledningssystem. Här tävlar vapentillverkaren Atlas i Tyskland, Lockheed Martin i Kanada och svenska Saab om anbuden.
– Avsikten är att avtalen ska ingås i år, säger Mikkola.
Går planerna i lås byggs korvetterna 2019–2024. Kostnaderna är 1,2 miljarder euro.
– Tanken är att den första korvetten ska kunna provköras 2021, säger Mikkola, som har rötter i Åbo och är uppvuxen i en officersfamilj.
Målet är att den nya flottiljen med korvetter står klar 2027.
Kustflottan har för tillfället fyra flottiljer, en minröjningsflottilj, två ytstridsflottiljer och en underhållsflottilj dit bland annat oljebekämpningsfartygen hör.
Största delen av Kustflottans 16 stridsfartyg är stationerade vid flottbasen i Pansio. Resten finns vid flottbasen i Obbnäs i Kyrkslätt.

Kustflottans stab. I den här byggnaden vid flottbasen finns Kustflottans stab och ledning.


Flottbasen i Pansio har knappt 80 år på nacken.
Den grundades 1939 strax innan krigen och byggdes till största delen under fortsättningskriget.
– Den byggdes för att den låg mera skyddad än hamnen i Helsingfors. Dessutom ville man trygga de västliga sjöförbindelserna, säger Mikkola.
Innan örlogshamnen stod klar använde marinen hamnen i Nådendal för sina stridsfartyg.
Vid flottbasen som gränsar till Åbo stads hamn i Pansio, Meyervarvet och Nestes oljeraffineri finns också fartyg för underhåll och logistik.
Företaget Millog ansvarar för underhållet av materiel medan Försvarets logistikverk ansvarar för logistik och anskaffningar.
Båda verkar delvis i de utrymmen som är insprängda i berget vid flottbasen.
10 000 kvadratmeter stora utrymmen i två våningar finns i grottorna i berget Mikkolanvuori. Där finns också en ledningscentral för operationer ute till havs.
För tillfället totalrenoveras garnisonens kasernbyggnad. Också marinstabens huvudbyggnad väntar på en renovering.
De flesta av garnisonens byggnader är byggda på 1940- och 1950-talen och börjar vara i behov av renovering.
Dålig inomhusluft har upptäckts i marinstabens byggnad och en evakuering av personalen väntar.
– Det är bra att byggnaderna renoveras. Det är viktigt att vi kan jobba i en trygg och säker miljö, säger Mikkola.
 

Kustflottan

  • Har sitt huvudsäte vid flottstationen i Pansio.
  • Flottbasen har knappt 80 år på nacken, den har verkat sedan 1939.
  • Marinens alla fartyg hör under Kustflottan som opererar i hela finländska havsområdet, från östra Finska viken till Bottenviken.
  • Till Kustflottan hör en minröjningsflottilj, två ytstridsflottiljer och en underhållsflottilj dit bland annat oljebekämpningsfartygen hör.
  • Flottan har 500 anställda. Två tredjedelar av personalen är anknutna flottbasen i Pansio. Den andra flottstationen finns i Obbnäs i Kyrkslätt.
  • Vid Kustflottan tjänstgör cirka 350 beväringar.
  • Källa: Försvarsmakten

LÄS MERA:

”Vi måste vara allt mer alerta”

Marinen firar 100-årsjubileum i två dagar i Åbo

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter

Your current shadow instance is ""Staging shadow"". Exit