Förflytta dig till innehållet

Ny teknologi tar textilåtervinningen ett stort steg framåt — pilotprojekt i Egentliga Finland har ambitiösa mål

tyger

Sydvästra Finlands Avfallsservice förbereder som bäst en förädlingsanläggning för behandling av avlagda textilier i hushåll i Finland. Anläggningen är i pilotskedet och förädlar avlagda textilier från hushåll mekaniskt genom att öppna upp fibrerna till återvinningsfibrer. I pilotskedet är målet att fibrerna ska utnyttjas i större industriell skala.
Det långsiktiga målet är att få till stånd en fullskalig förädlingsanläggning som klarar av att behandla avlagda textilier från hela Finland och även ta emot avlagda textilier från Östersjöländerna.
Hittills har man sorterat avlagda textilier för hand i Finland och övriga Europa och identifierat materialen via tvättetiketterna. Etiketterna kan däremot vara otydliga eller kan ha klippts bort.
Industrin som tillverkar nya produkter av återvunnen fiber måste vara säker på vad råvaran som de använder innehåller. Med den optiska identifieringsteknologin som nu utvecklas, kan man få fiberprodukter som håller hög kvalitet.

Dela artikeln

5 kommentarer: “Ny teknologi tar textilåtervinningen ett stort steg framåt — pilotprojekt i Egentliga Finland har ambitiösa mål

 1. Krister A. Martell skrev

  Om inte producentansvar för textilier ännu är klart så lika litet är det klart att offentliga avfallsbolag inte skall befatta sig med materialet efter att de har källsorterats, eller hur? Varför skulle EU frångå det sedan länge antagna Polluter Pays Principle (PPP) principen för textilier? I de nordiska länderna så existerar redan idag ett inofficiellt producentansvar för kläder eftersom i varje fall Kapp Ahl, H&M och Lindes tar emot använda kläder utan kostnad. Den rätta vägen bör istället vara att informera politikerna på lokal, regional, nationell och EU-nivå att det är producenterna som skall ta hand om textilierna efter att det har källsorterats? Har politikerna informerats och är de överhuvudtaget medvetna om hur det ligger till? Skall LSJH även börja sy upp kläder eller när upphör ansvaret/engagemanget?
  Håkan Westergård ifrågasatte den höga avfallsavgiften i en insändare i ÅU för några dagar sedan och i Catis svar hittar du den största orsaken. Jag förstår att Cati & Co brinner för att lösa det ena och andra men de skall nog först och främst se till att LSJH absolut inte gör något utöver det som EU-direktiv och nationell lagstiftning pålägger dem. Fast extern finansiering har erhållits så är jag säker på att en del av löne och utrymmeskostnaderna etc betalas av de Åboländska hushållen. Det finns i dagens läge ingen som ser efter att hushållen skall betala så lite som möjligt utan det är precis tvärtom eftersom LSJH åtar sig uppgifter med stort iver även med sådant som de inte skall befatta sig med. Det verkar också vara möjligt eftersom deras ägare/uppdragsgivare endera har gett dem helt fria tyglar eller så har inte beslutsfattarna klart för sig vad deras uppdrag egentligen är/skall vara.
  Det igen som kommunerna/LSJH borde handha det vill säga övervaka att de olika aktörerna sköter sig är helt obefintligt. År ut och år in rapporteras det över att avfallskärlen är överfulla och avfall/returmaterial ligger vind för våg utanför insamlingskärlen. Det är ju i praktiken helt riskfritt att slänga avfallet/returmaterial var som helst för risken att få repressalier är nästintill obefintligt. De skall också övervaka att förpackningsinsamlingen skall fungera men även där brister det. Cati nämner att de samarbetar med producentsammanslutningarna och där ligger problemet eftersom det är i princip omöjligt att övervaka/kontrollera dem samtidigt som man har ett samarbete? Det verkar även som om informationen om producentansvaret och hur det är tänkt att det skall fungera inte har nått medborgarna? Varför är informationen bristfällig?
  Det är dock mycket bra att man utvecklar processer i Finland men LSJH skall dock inte vara en samarbetspartner förutom att informera.

 2. Cati Huhta skrev

  Ansvaret för samhällsavfallet i Finland delas i tre ansvarsområden. Kommunen ansvarar för avfall som uppstår i hushållen. Näringslivet ansvarar för sitt avfall och producenterna ansvarar för avfall som hör under producentansvar. Avfall som hör till producentansvar är bl.a allt förpackningsmaterial, papper, batterier, skrotbilar, däck och el- och elektronikskrot. Avlagda textilier som uppstår i hushållen är samhällsavfall som kommunen ansvarar för. 17 kommuner i Sydvästra Finland har grundat LSJH för att sköta kommunernas lagstadgade operativa avfallsserviceuppgifter. Det är således LSJH:s skyldighet att ständigt utveckla avfallsservicen och hitta nya återvinningsmetoder för de samhällsavfall som hör till kommunens ansvar. Från EU har det kommit krav på att senast den 1.1.2025 bör textilierna källsorteras. Inget producentansvar för dem har kommit Finland till vetskap. Som vi alla vet är ett krav på källsortering ännu ingen återvinning. Till detta behövs teknik, anläggningar och industri som kan processa de avlagda textilierna så att olika företag kan utnyttja de processade textilmaterialet i sina produkter–> cirkuläekonomi! LSJH har tillsammans med tiotals olika företag, universitet och andra samarbetspartners (bl.a. Suomen Tekstiili & Muoti ry som är takorganisation för textil-, kläd- och modeföretag) arbetat för att föda en inhemsk industri som försäkrar att de avlagda textilierna behandlas etiskt rätt och enligt cirkulärekonomins principer. Vi arbetar för en genomskinlig återvinningsprocess där inga risker finns för att t.ex. textilierna skulle hamna via Europa till tredje länder, där ingen organiserad avfallsservice finns. Utvecklingen av textilåtervinning har finansierats av bl.a arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och kommunala avfallsbolag. Pilotanläggningen har fått Business Finlands investeringsstöd och dessutom deltar de kommunala avfallsbolagen i finansieringen. Till skillnad från bolag som agerar på den fria marknaden strävar de kommunala avfallsbolagen inte efter maximal vinst. Avfallslagens §78 säger: avfallsavgiften får inbringa högst en skälig avkastning på kapitalet. Den avkastning som uppstår används till att investera och utveckla invånarnas avfallsservice enligt prioritetsordningen, det är vi skyldiga att göra. Slutligen, om textilierna någon dag omfattas av producentansvar står vi till tjänst för att tillsammans utveckla avfallsservicen med textilproducenterna, liksom vi idag samarbetera med alla andra producentsammanslutningarna inom avfallsbranchen.

 3. Krister A. Martell skrev

  Tack ÅU för svar men det försvarar ej ändå deras inblandning? Vem finansierar Finlands kommuners avfallsanläggningar?

 4. ÅU skrev

  Hej! Projektet finansieras av Finlands kommuners avfallsanläggningar och arbets- och näringsministeriet. Business Finland har tilldelat pilotanläggningen ett investeringsstöd på 1,5 miljoner euro.

 5. Krister A. Martell skrev

  Vem finansierar pilotprojektet? EU kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen har gått hårt ut med att EU kommer att strama åt miljöpolitiken och deras starkaste verktyg har hela tiden varit producentansvar. I praktiken så betyder det mera områden dom kommer att falla under producentansvar och jag är helt säker på att textiler är det nästa som kommer att få ett EU-direktiv. Idag finns redan ett fungerande ”inofficiellt” insamlingssystem genom bland annat Kapp Ahl, H&M och Lindex. Varför Sydvästra Finlands Avfallsservice blandar sig i det är ganska märkligt i varje fall innan det blir klart att vem är det som sist och slutligen skall ha ansvaret för efter hanteringen av textilier?

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter

Your current shadow instance is ""Staging shadow"". Exit