Förflytta dig till innehållet

Öppet brev till beslutsfattare och samarbetspartners: För barns och ungas väl

Åbo Underrättelsers logo

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Samhället öppnar upp och vi vill framföra våra tankar om det vi upplevt under pandemin. Barn och unga har drabbats hårt av alla begränsningar och behöver nu mer stöd än någonsin. En lång tid av begränsningar och isolering har satt spår i oss. Mångas vardag har präglats av distans och avsaknad av trygg kontakt till andra människor. 

Vi behöver därför tillsammans skapa förtroende för varandra igen och återupprätta sociala relationer eftersom känslan av ensamhet kan leda till nedstämdhet och depression.

I konfirmandverksamheten deltar över 70 procent av en åldersgrupp. Vi som arbetar med konfirmand- och ungdomsverksamhet i församlingarna får därför varje år ta emot största delen av en årskull, på vissa orter t.o.m. 100 procent av årskullen. 

I sommar har det varit tydligt att upplevelserna varierat mellan två diken. Vi har upplevt grupper som varit svältfödda på fysisk och social närvaro och knappt kunnat få nog av varandra. Deltagarna klamrade sig fast vid både varandra och ledarna. 

Vi har å andra sidan också länge sett hur illamåendet ökat bland ungdomarna och denna sommar har vi upplevt fler sociala utmaningar under konfirmandlägren. Till exempel vågade unga i vissa grupper knappt se på varandra och hade stora svårigheter att delta i gemensamma aktiviteter som lekar. 

I tankesmedjan Magmas publikation ”Bara någon skulle ha sett mig” kan man läsa att antalet suicidfall bland unga kvinnor ökar. Vi församlingsanställda kan också vittna om mer ångest, fler panikattacker och ökat självskadebeteende hos deltagarna på läger. 

Barns och ungas illamående märks också i en ökad mängd barnskyddsanmälningar. Inom diakonin har man sett hur hjälpbehovet ökat drastiskt i hela landet 1 och bland de hjälpbehövande finns många av dessa unga och deras familjer. 

Konfirmandlägret är ett koncentrat av livet. Vi umgås intensivt med varandra – både vuxna och unga – dygnet runt i ungefär en vecka. I diskussioner utgår vi ofta från deltagarnas funderingar och inga ämnen är tabubelagda eller irrelevanta. På läger är tröskeln lägre att diskutera det som annars blir glömt.

Miljön och situationen ger tid och utrymme för allt det vi vanligtvis tiger om eller inte har ord för. Vi får därför på en kort tid väldigt mycket information om de unga och deras liv. 

Under konfirmandtiden sätter vi vikten på att skapa goda relationer med ungdomarna. Förtroende skapas och många anställda skulle gärna samarbeta med skola, hälsovård och andra aktörer i samhället för att dessa unga och deras familjer ska må bättre. För det är inte bara de unga, utan också deras föräldrar som behöver stöd. 

Då de unga lever med isolerade föräldrars illamående försvagas de sociala färdigheterna och den psykiska resiliensen. Omsorg om dessa utsatta unga är enorm och alla vi som arbetar med barn och unga behöver samarbeta för deras bästa. 

Resurserna minskar inom många sektorer samtidigt som hjälpbehoven ökar. Förutom ökade resurser efterlyser vi också ökat samarbete mellan alla aktörer.  

Varje barn och ung behöver åtminstone en trygg vuxen hen kan lita på och en plats som känns trygg och meningsfull. Därför får barns och ungas tillvaro inte begränsas.

Skolor och daghem får inte stängas, hobby-, fritids-, eftermiddags-, idrotts-, klubb- och annan verksamhet för barn och unga måste få fortsätta och vi behöver samarbeta för att barnen och ungdomarna ska hitta just sin trygga vuxna och sitt trygga sammanhang. 

Vi hoppas därför att beslutsfattare på alla nivåer ser begränsningar av barns och ungas liv som en sista utväg och att alla aktörer på fältet utvidgar sitt samarbete. 


Linda Wahrman, ungdomsarbetsledare, Borgå svenska domkyrkoförsamling 

Jenny Airaksinen, barn- och ungdomsdiakon, Kyrkslätt svenska församling 

Mari Nurmi, ungdomsarbetsledare, Åbo svenska församling 

Lucas Gustavsson, ungdomsarbetsledare, Mariehamns församling 

Jenni Broo, barnledare, Malax församling  

Annette Engsbo, ungdomsledare, Malax församling

Sara Grönqvist, sakkunnig, själavård och kyrkans samtalstjänst, Kyrkostyrelsen
 
Helena Salenius, sakkunnig, konfirmandarbete och skolsamverkan, Kyrkostyrelsen 

Rebecka Stråhlman, sakkunnig, ungdomsfrågor, Kyrkostyrelsen 

Christina Råstedt, ungdomsarbetsledare, Karis-Pojo svenska församling 

Anna Laasio, ungdomsarbetsledare, Kyrkslätts svenska församling

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter

Your current shadow instance is ""Staging shadow"". Exit