Förflytta dig till innehållet

Pukkilas gamla fabrikstomt i Åbo blir bostadsområde för 2 000 invånare

Det nya bostadsområdet planeras på Pukkilas gamla fabriksområde, de grå byggnaderna i mitten på det gråmarkerade området på kartan. Området gränsar till Klinkergatan, Långbackagatan och Nådendals snabbväg. Karta: Åbo stad


Planläggningen av Pukkilas gamla fabriksområde i Långbacka avancerar.
En ändring av detaljplanen är på gång som gör det möjligt att bygga bostäder på området där Pukkilas kakelfabrik tidigare fanns. Fabriken stängdes 2015 då produktionen flyttade till Italien.
Går planerna i lås omvandlas det 15 hektar stora industriområdet till ett bostadsområde för 2 000 invånare.

Höga hus på upp till 16 våningar

Planläggningsarbetet har pågått sedan i fjol och i höst är det meningen att ett utkast till ny detaljplan för området ska presenteras för stads- och miljönämnden.
Pukkilas fabriksområde ägs i dag av fastighetsrådet Heikki Vaiste som vill bygga höghusbostäder på området.
Det är ännu inte bestämt hur många höghus som får byggas och hur höga de får bli.
Staden och fastighetsägaren har haft olika syn på saken. Men efter förhandlingar har man nu enats om ramarna.
– Vi har nått samförstånd om höjden på husen. Men exakta antalet våningar har ännu inte bestämts. Tanken är att tornhus kan byggas på den delen av området som ligger intill Nådendals snabbväg. De kan förslagsvis byggas i 8–16 våningar. Resten av höghusen på området kunde byggas i höst åtta våningar, säger planläggningsarkitekt Christiane Eskolin.

Pukkilas gamla fabriksområde som syns intill Nådendals snabbväg nere till vänster på bilden. I planen ingår också en ny vägförbindelse mellan Långbackagatan och Satakuntavägen. Tanken är vägen byggs längs parkområdet i det inramade området på bilden. Bild: Åbo stad


Det planerade bostadsområdet består egentligen av flera tomter med tre olika ägare.
Den största tomten, det vill säga Pukkilas fabriksområde, ägs av Vaiste och hans fastighetsbolag Kiinteistö Oy Pitkämäki Perusyhtiö 1.
Två mindre tomter ägs av Senatsfastigheter och bolaget Cityvarasto som har en lagerbyggnad på området.
Sedan arbetet med planläggningen startade har området utvidgats till att omfatta ytterligare några granntomter samt parkområdet mellan Pitkämäkigatan och Satakuntavägen.

Naturskönt med parker och en bäck

Parkområdet och gatuområdena ägs av staden medan tomterna har privata ägare.
Tre av granntomterna ligger invid Långbackagatan mittemot affärscentret Manhattan och ägs av Vaiste som är en stor fastighetsägare i Åbo.
Några av dem är bebyggda med affärs- och kontorsfastigheter. En större tomt strax intill ägs av Kesko.
Sedan området för planläggningen utvidgats har man utrett möjligheten att bygga en ny väg mellan Långbackagatan och Satakuntavägen.
Tanken är att vägen byggs i kanten av det vidsträckta parkområdet. Området består av två parker, Pitkämäkiparken och Nederbyparken. Genom den ena parken rinner en bäck.

Planläggningsarkitekt Christiane Eskolin. Foto: J-O Edberg


Enligt Eskolin råder det delade meningar om den föreslagna vägen.
Invånarna som bor i småhusområdena kring de båda parkerna är inte förtjusta i att det byggs en ny väg genom grönområdet.
– Men tittar man på hur trafikmängden utvecklas i fortsättningen i ett större perspektiv där man också beaktar närliggande områden kan det vara en fördel att bygga vägen. Avsikten med vägen är att den ska minska trafiken i de närliggande bostadsområdena, säger Eskolin.

Nedlagd fabrik. På bilden ses en del av Pukkilas gamla kakelfabrik. Den äldsta byggnaden i mitten är från 1913. Byggnaden är skyddad och ska bevaras. Foto: J-O Edberg


På måndag kväll ordnar staden information för allmänheten om planerna på det nya bostadsområdet och den nya vägdragningen.
– Vi har skickat inbjudan till 200 invånare i grannskapet som berörs av planen, säger Eskolin.
Målet är att stads- och miljönämnden ska godkänna utkastet till detaljplan innan årsskiftet.
Nästa år görs själva detaljplaneförslaget upp. Målet är att stadsfullmäktige ska godkänna planen tidigast nästa år.

Informationen om planerna ordnas för allmänheten på måndag klockan 17–19 på Pukkilas fabriksområde. Infarten till området går från Långbackagatan mellan Nådendals snabbväg och Klinkergatan.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter

Your current shadow instance is ""Staging shadow"". Exit