Förflytta dig till innehållet

Så får du hjälp med elräkningen – basfakta om vårens stöd

Arkiv/Jean Lindén
eluttag
Staten sätter in stödformer för dem som har stora elutgifter mellan nyår och sista april.

Den som har höga elkostnader för sin stadigvarande bostad i januari–april 2023 kan få stöd.

Skatteförvaltningen inför ett skilt elavdrag som liknar det bekanta hushållsavdraget.

Elavdraget kan man få om de sammanlagda elkostnaderna för bostaden under de fyra månaderna överskrider 2 000 euro.

Avdraget gäller dock bara själva förbrukningskostnaderna, inklusive moms och grundavgift – inte avgifterna för elöverföringen.

Elkostnaderna måste ha uppstått i januari–april, men det spelar ingen roll när räkningen betalas så länge det sker under 2023.

Och tvärtom: man får inte avdrag för elkostnader som uppstått nu i december även om räkningen betalas nästa år.

Så funkar elavdraget

Elavdraget är 60 procent av den summa som överstiger 2 000 euro, dock med en självrisk på 100 euro.

Man får inget avdrag för de kostnader som överskrider 6 000 euro.

Ett exempel: En person har elkostnader på 3 000 euro i januari–april. Personen får då 60 procent i elavdrag på de 1 000 euro som överskrider 2 000 euro, alltså 600 euro.

Sedan dras självrisken på 100 euro av.

Elavdraget som man får tillbaka i beskattningen blir 500 euro.

Maximalt avdrag: 2 400 euro

Liksom det bekanta hushållsavdraget kan elavdraget delas med den man bor med.

Till skillnad från hushållsavdraget kan båda personerna dock inte få elavdragets maxbelopp, utan elavdraget är maximalt 2 400 euro för hela bostaden.

Värt att notera är att elavdraget inte utesluter att man också får vanligt hushållsavdrag för arbeten i hemmet.

Man kan få elavdraget genom att uppskatta elkostnaderna för januari–april och begära ett nytt skattekort för 2023. Därefter betalar man lägre skatt. Sedan, när man vet de faktiska elkostnaderna, justerar man uppgifterna genom ytterligare ett nytt skattekort, eller allra senast i deklarationen våren 2024.

Men man kan också välja att helt enkelt göra avdraget i deklarationen.

Om skatten inte täcker avdraget

Elavdraget dras av från den skatt man betalat. Då finns risken att den skatt man betalat är mindre än det avdrag man har rätt till. I så fall drar Skatteförvaltningen av resten från makens eller makans skatter.

Om skatten ändå inte räcker till ska man skippa Skatteförvaltningens elavdrag, och istället vända sig till Folkpensionsanstalten FPA.

FPA:s temporära elstöd har flera likheter med elavdraget: det gäller samma period och samma kostnader, och kan bara sökas för en stadigvarande bostad.

Så funkar elstödet

Men FPA:s elstöd fungerar månadsvis. Självrisken per månad är 400 euro. Av de elkostnader som överstiger självrisken får man 60 procent i stöd.

Maxbeloppet är 660 euro per månad, medan det minsta belopp som betalas ut är 5 euro.

För de fyra månaderna kan man alltså maximalt få 2 640 euro i FPA:s temporära elstöd, alltså något mer än maxbeloppet för Skatteförvaltningens elavdrag.

Välj en av de två

Man ska alltså bara använda en av dessa två stödformer.

Myndigheterna påpekar att om man är osäker på vilken stödform man ska använda kan man avvakta innan man ansöker om stöd. Man kan ansöka om FPA:s elstöd månad för månad, eller för hela perioden på en gång, men ansökan måste göras under 2023.

Hur gör man om man ansökt om FPA:s elstöd, och senare under året inser att man betalar tillräcklig med skatt för att istället få elavdraget?

Projektchef Kirsi Metsävainio vid FPA säger till ÅU att man då ska ta kontakt med dem.

Blankett publiceras snart

Den 7 januari publiceras ansökningsblanketten för elstödet på FPA:s webbplats, och den 12 januari ska man kunna fylla i ansökan digitalt i tjänsten MittFPA.

Hur snabbt stödet landar på ens konto kan Metsävainio inte säga. Hela situationen är förstås ny också för de två myndigheterna.

Sami Varonen, ledande sakkunnig vid Skatteförvaltningen, säger att elavdraget antagligen kommer att kräva cirka 20 extra årsverken.

FPA, i sin tur, rekryterar just nu fler handläggare för att ta hand om ansökningarna om elstöd.

– Vi uppskattar att cirka 100 000 finländare är aktuella för elstödet. Men i siffran finns många osäkerhetsfaktorer, bland annat hur vädret blir på våren och hur elavtalen och elpriserna utvecklas, säger Kirsi Metsävainio.

Utkomsstödet

I sista hand finns FPA:s vanliga grundläggande utkomststöd som också kan fås för elutgifter. Har man fått utkomststöd för hela elräkningen kan man ändå inte samtidigt få elstöd för den.

Även för elavdraget finns en del begränsningar. Man får till exempel inte göra elavdrag för kostnader som man dragit av på andra sätt i beskattningen, eller för kostnader för vilka man fått offentligt stöd.

Man kan inte heller få elavdrag för skötselvederlag som betalas till ett husbolag, även om de skulle användas för att betala bolagets elutgifter.

Myndigheterna påpekar att de är redo att tackla speciella situationer, till exempel där folk byter bostad under januari–april.

Fotnot: Elavdraget och det normala hushållsavdraget har en gemensam självrisk på 100 euro, som man endast betalar en gång per person.

Intresserad av att läsa fler ÅU-artiklar? Första månaden bara 1,00 €! Klicka här.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter

Your current shadow instance is ""Staging shadow"". Exit