Förflytta dig till innehållet

Sättet att göra politik ändras, i Pargas har fullmäktigemotionerna nästan fördubblats

Ledamöterna i nuvarande fullmäktige är invalda från och med år 2017, och de har varit betydligt mer aktiva i att lämna in motioner än föregående fullmäktigeförsamling. Foto: Anja Kuusisto & grafik: Mikko Kulmala


Sättet att bedriva politik verkar ha förändrats om man ser till den ökade mängden motioner i Pargas fullmäktige.
De ledamöter som nu sitter i fullmäktige har gjort nästan dubbelt fler motioner per år (se grafik i bilden) än vad som gjordes under den förra fullmäktigeperioden (2013–2016), och vissa ledamöter är särskilt aktiva i att skriva ihop motioner.
– Det kan hända att jag står för en tredjedel av dem, säger Lotta Laaksonen, vänsterförbundare och första periodens fullmäktigeledamot i Pargas.
I VF-gruppen i Pargas sitter hon tillsammans med Nina Söderlund, som har ett annat perspektiv i kommunalpolitik. Söderlund är nämligen tredje perioden invald i Pargasfullmäktige, och har också suttit i Åbos fullmäktige och i Pikis.
– Tjänstemännen brukar inte tycka om motioner, man får vänta länge på svar på dem. I Åbo minns jag ett fall där en ledamot hann dö utan att ha fått svar på sin motion, säger Söderlund.

”Då tjänstemännen inte lyssnar eller agerar tar man till motioner”

– Att motionerna har ökat i Pargas tror jag beror på att många upplever att tjänstemännen inte lyssnar på vad beslutsfattarna önskar så att man kunde få vidare ärenden den normala vägen och inte behöva lämna in motioner.
Men sedan är många av motionerna sådana att stor del av fullmäktige stöder idén, säger Söderlund och tar ett exempel från senaste fullmäktigemöte.
– Såsom Folke Pahlmans motion senast, som remitterades. Det är rätt många i fullmäktige som uppriktigt tycker man borde ändra stadens organisation för att bättre kunna stöda företagen och locka nya. Ett nytt synsätt borde genomsyra hela verksamheten.
Fullmäktige gav en klar signal om att man vill att staden höjer profilen i företagarkontakter då Pahlmans motion ledde till en remiss med rösterna 26 mot 8.

Har fått positivt bemötande

Söderlund konstaterar att hon själv har fått ett positivt bemötande på många av sina motioner.
– Det fullmäktigemöte då man beslöt bevara Nagu-högstadiet lämnade jag till exempel in en motion om att Nagu- och Korposkolorna skulle profilera sig som skärgårds- och Östersjöskolor. Svaret var positivt och numera har de skärgårdskunskap regelbundet.
Innan fullmäktige senast möttes i Pargas träffade ÅU några ledamöter utanför salen och frågade dem om trenden med fler motioner.
– Man ska inte förringa effekten av att initiera frågor via motioner, men ganska sällan kan man visa att de har ett faktiskt resultat, säger Kurt Lundqvist, SFP, tredje periodens fullmäktigeledamot.

Vissa frågor löper parallellt i beredningen och kommer också upp i motioner

– Ofta kan det hända att ärendet ändå hade avancerat, såsom till exempel i stadens aktivitet kring Pargasleden, som också var föremål för en motion tidigare i höst, säger Lundqvist.
Varken Lundqvist, Petri Abrahamsson, Saml eller Daniel Strömborg, SFP, hör till dem som aktivt skrivit motioner. De tror alla att motionerna är ett verktyg som också används för att få publicitet.
– Om motionen är väl förberedd fnns en större chans påverka, men det är enkelt att kasta fram en ide och hoppas att tjänstemännen reder ut allt, men då blir motionen lätt populistisk, säger Lundqvist.
– Ofta känns motionerna mest som ett sätt att få uppmärksamhet, säger Abrahamsson.
– Däremot skulle jag gärna ha sett Olof Elenius motion om förhöjd bro i Hemsundet leda till åtgärder, säger Abrahamsson, men den har inte fått något svar och det är mer än ett år sen den gjordes.
 

Motioner i Pargasfullmäktige

Kommunallagen ger inget regelverk om fullmäktigemotioner, det gör städernas och kommunernas förvaltningsstadgor.
Pargas har en färsk förvaltningsstadga, från 1.8. i år. Enligt den kan en fullmäktigeledamot ta upp ärenden som hör till kommunens behörighet genom att göra en fullmäktigemotion.
Stadsdirektören beslutar om vem av tjänstemännen som har i uppgift att bereda motionen, och stadsdirektörens beslut ges till stadsstyrelsen på det sammanträde som hålls efter inlämnandet av motionen.
Stadsstyrelsen ska senast 6 månader efter att en motion lämnats in ge en redogörelse till stadsfullmäktige om motionen.
Vid senaste fullmäktigemöte i Pargas behandlades svar till tre motioner inlämnade i augusti och september i fjol, alltså för mer än ett år sedan. Ett av svaren ledde till en remiss, fullmäktige röstade ned stadsstyrelsens svar och frågan måste beredas på nytt.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter

Your current shadow instance is ""Staging shadow"". Exit