Förflytta dig till innehållet

Stormig höst för kommunerna

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Runtom i landet förbereder man på kommunal nivå som bäst budgetförslagen för år 2021. Omständigheterna är inte de enklaste: detta år har hela landet drabbats av en helt exceptionell kris i form av coronapandemin, som självklart även häftigt drabbat kommunerna hårt. Läget har gällande coronaepidemin stabiliserats men epidemin är långt ifrån över. Det finns hela tiden en risk för att epidemins spridningstakt ökar. Utsikterna för världsekonomin är väldigt oklara och osäkerheten är stor. Att göra upp en budget och planera ekonomin är inte det lättaste i ett läge som detta.

Staten har stött kommunerna under krisen med det stödpaket på cirka 1,5 miljarder som det fattades beslut om i början av sommaren. Åtgärderna har haft den inverkan man eftersträvat, men oron är nu stor gällande nästa år. Uteblivna skatteintäkter och indirekta utgifter av coronapandemin som kommunerna får stå för kommer att drabba dem också 2021.

Regeringen har därför redan nu meddelat att man i höstens budgetria kommer att fatta beslut om fortsatta stödåtgärder för kommunerna. På förhandlingsbordet är bland annat förslag om att fortsätta med höjd andel av samfundsskatten för kommunerna, samt satsningar på statsandelarna. Regeringen har även förberett en tillfällig lagändring, som gör det möjligt för kommunerna att ansöka om förlängd tid för att täcka budgetunderskott och balansera ekonomin. Lagändringen möjliggör med andra ord mera långsiktig ekonomisk planering, och möjliggör underskott även inom den kommunala ekonomin under det svåra konjunkturläge som vi nu befinner oss i.

De statliga stödåtgärderna är livsviktiga, men förändrar inte det faktum att det inte är någon lätt sits som de kommunala beslutsfattarna befinner sig i denna höst. Därför är det viktigt att våra kommunala beslutsfattare även minns att de har mycket viktigt på sitt ansvar. Kommunerna ansvarar för våra mest centrala välfärdstjänster, gällande såväl barn och ungas som familjers och åldringars välfärd, hälsa och inlärning. Trycket på att genomföra nedskärningar och försämringar i dessa centrala tjänster kommer att vara mycket stort, men det är ju just under svåra tider som välfärdsstaten och välfärdstjänsterna behövs mest.

Att staten stöder och har stött kommunerna också möjliggör det för dem att de inte skära ner och trygga servicen. Därför är det livsviktigt att vi även på kommunal nivå håller huvudet kallt och hjärtat varmt, när vi arbetar med budgetarna för nästa år. Att göra ett stort budgetunderskott är inte exceptionellt i en sådan konjunktur som vi befinner oss i nu, och ett större underskott än normalt eller en höjning av kommunalskatten är definitivt ett bättre alternativ än att göra nedskärningar inom undervisningen, familjeservicen eller åldringsvården, som får stora negativa följder för folks hälsa och välbefinnande.

Li Andersson

Undervisningsminister och riksdagsledamot för VF.

Riksdagsledamöter och lokala politiker skriver torsdagskolumner i ÅU.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter

Your current shadow instance is ""Staging shadow"". Exit