Förflytta dig till innehållet

Tog forskare sig friheter i vindkraftsundersökning?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I början av år 2019 publicerade Åbo yrkeshögskola en undersökning som reder ut hur störande vindkraftsbuller är.
Som resultat av undersökningen uppgavs att ”oro över vindkraftsbullrets effekter är den viktigaste faktor som förutsäger hur störande vindkraftsbuller är” och ”om en person oroar sig över att ljudet från vindkraftverk har effekter på hälsan, upplever hen sannolikt också att ljudet är störande” och ”samma iakttagelse gäller också sömnsvårigheter till följd av vindkraftsbuller”.
Dessutom framfördes också att ”den allmänna inställningen till vindkraft på ett visst område och den nytta som vindkraften medför för området återspeglas i hur störande människorna upplever att den är”. Bullrets nivå sades ha endast liten inverkan på hur störande ljudet upplevs.
Undersökningen hade genomförts med en enkät på tre vindkraftsområden och kompletterats genom bedömning och mätningar av bullernivåerna på undersökningsområdet.
Med hjälp av enkäten utredde man vilka erfarenheter de boende i området hade genom att fråga till exempel om vindkraftsbullret stör inne i bostaden eller på gårdsplanen utanför, om bullret stör nattsömnen, om vindkraftverken syns genom fönstret, om den som svarar är bekymrad över vindkraftens inverkan på hälsan samt hur hen ställer sig till vindkraft som energiproduktionsform och om hen får ekonomisk nytta av vindkraftverken. Antalet frågor var totalt 35 stycken, och sammanlagt 318 personer besvarade frågorna.
Med hjälp av sådana här frågor kan man enbart konstatera att personer som är störda av bullret från vindkraftverk också upplever sömnsvårigheter och kan oroa sig för vindkraftverkens hälsoeffekter och förhålla sig negativt till vindkraften, men däremot ingenting om vad som är orsak och vad som är verkan. Som resultat av undersökningen uppgavs uttryckligen att oro över hälsoeffekterna samt den allmänna inställningen till vindkraft ger fingervisning om hur störande bullret från vindkraftverken kommer att upplevas, trots att en likvärdig slutsats hade varit att upplevd störning på grund av vindkraftsbuller och sömnsvårigheter till följd därav leder till oro över hälsoeffekterna.
Det förefaller som om forskarna har tagit sig avsevärda friheter när de har dragit slutsatser av svaren i enkätundersökningen och som resultat presenterat det som man genom undersökningen ville få bevisat. Sådana här undersökningar beställs och finansieras vanligen av vindkraftsindustrin, och det kan inte sakna inverkan på de resultat som undersökningarna ger.
Också för denna undersökning kom en del av finansieringen från vindkraftsindustrins intresseorganisationer och från vindkraftsbolag. För forskare och forskningsinstitut är kontinuerlig finansiering av forskningen ett livsvillkor, vilket också kan locka till att man presenterar sådana resultat som beställaren vill ha. Den politiska pressen att gynna vindkraften är ju också extra stark för tillfället.
Vindkraftsmedborgarföreningen (TV-KY) rf
Jari Vihriälä
FM, ordförande
Sari Murto
FM, vice ordförande
Kalevi Nikula
FM, direktör för samhällsrelationerna

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter

Your current shadow instance is ""Staging shadow"". Exit