Förflytta dig till innehållet

Vindkraftsplan för Nordanå-Lövböle bereds inte på nytt trots nämndbeslut

Dragmossen

Dragmossen. I Nordanå-Lövböle vill Egentliga Finlands Energi bygga en vindkraftspark. Fullmäktige i Kimitoöns kommun ska för andra gången ta ställning till planen som möjliggör. ÅU-foto

Planen för vindkraftsparken i området Nordanå-Lövbölö i Kimito kommer sannolikt att nå Kimitoöns kommunfullmäktige ännu i år trots att den tekniska nämnden i mars beslöt om en ny beredning av planen.

Skälet till att delgeneralplanen framskrider så snabbt är att den inte bereds på nytt. Inte heller görs någon ny bullerutredning, även om nämnden också beslöt om en sådan.

Delgeneralplanen för Nordanå-Lövböle har varit omgiven av frågetecken sedan fullmäktige godkände den i december 2014.

Fullmäktiges beslut överklagades och i december 2016 konstaterade Åbo förvaltningsdomstol att en jävig tjänsteman – dåvarande infrachefen Roger Hakalax – varit närvarande under fullmäktiges behandling.

Domstolen upphävde beslutet men själva delgeneralplanens status var svårtydd, både för kommunens tjänstemän och anlitade jurister.

Kommunstyrelsen remitterade planen för ny behandling i den tekniska nämnden i mars i år.

Tekniska chefen Greger Lindholms förslag för nämnden då var att planen ska godkännas efter smärre tekniska korrigeringar.

Fri samverkans (FS) Rune Friman, som då satt i nämnden, utnyttjade den juridiska osäkerheten kring ärendet och föreslog att nämnden ”remitteras till ny beredning för uppgörande av en bullerutredning som uppfyller Miljöministeriets anvisningar 2/2014 och Miljöministeriets preciseringar per 14.9.2016.”

Johan Sundqvist (SDP) stödde Frimans förslag och efter omröstning 6-2 beslöt nämnden enligt Frimans förslag.

I juli höll kommunen ett möte med Räddningsverket, NTM-centralen, Egentliga Finlands landskapsförbund och Försvarsmakten.

Egentliga Finlands Energi (EFE), som vill bygga vindkraftsparken, var inledningsvis representerat av Ansgar Hahn och sedan av en konsult.

Syftet, säger Greger Lindholm, var att ge myndigheterna tillfälle att begära kompletteringar.

Endast Försvarsmakten bad om kompletteringar och EFE kommer inom kort att sända in en säkerhetsplan som kompletterar delgeneralplanen.

Planens text kommer också att korrigeras, men någon ny beredning är det inte tal om. En ny bullerutredning blir eventuellt aktuell först när EFE lämnar in en bygglovsansökan.

– I dagsläget vet EFE inte vilka turbiner som kommer att användas i parken, säger Lindholm.

Lindholm säger att nämndens begäran om en ny beredning diskuterades under julimötet men ingen krävde en sådan.

Hahn säger att EFE inte kan svara för de fel som kommunen gjort, och syftar på jävssituationen som fick fullmäktiges beslut hävt.

Medlemmarna i den tekniska nämnden informerats muntligt om läget, säger Lindholm.

Nämndens nuvarande sammansättning är efter vårens kommunalval en annan än den som röstade för en ny beredning.

Av dem som stödde Frimans förslag i mars sitter endast Johan Sundqvist och Hanna Eggert (FS) kvar

Friman, som hört rykten om hur ärendet avancerar men inte mer än det, säger att FS kommer att motsätta sig planen om den dyker upp i så gott som oförändrad form.

FS har trots allt inte diskuterat ärendet och Friman vill inte spekulera i utfallet av en eventuell omröstning innan ett förslag finns.

Ida Sulin, jurist vid Kommunförbudet, säger att det inte är vanligt att ärenden framskrider på det här sättet.

Å andra sidan finns det inget i lagen som tvingar tjänstemännen i kommunen att göra exakt det som nämnden beslutat om.

– Avgörande är att tjänstemännen har utrett och också begärt in synpunkter från andra myndigheter.

När ärendet presenteras för nämnden igen ska det framgå varför ingen ny beredning är nödvändig, säger Sulin.

– Beredning ska vara sådan, att beslutsfattarna har tillräckligt med information för att kunna fatta beslut.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter

Your current shadow instance is ""Staging shadow"". Exit